Detta är inte de aktuella villkoren. Se de nyaste villkoren här.

Användarvillkor - gäller före 12. juni 2018

Nedan finns användarvillkoren för Jobbsafari:

På denna sida kan du se villkoren för att använda Jobbsafari.

Dataansvarig

Dataansvarig är:
Jobbsafari
Islands Brygge 57
2300 Köpenhamn S
Danmark
E-post: support@jobbsafari.se
CVR-DK: 21367087

Insamlingen av information på Jobbsafari sker inom ramen för gällande lagstiftning.

Jobbsafaris cv-databas

När du skapar och lägger in ett cv i vår cv-databas kommer cv:t och dina uppgifter registreras och lagras. I samband med detta behandlar Jobbsafari, som dataansvarig, dina personuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, jobbhistorik, cookies och IP-adress m.m.

Syftet med registreringen är givetvis så att företag som är intresserade av din bakgrund kan komma i kontakt med dig via Jobbsafaris cv-databas.

Personlig information som skulle kunna identifiera dig (e-postadress, namn, adress, telefonnummer och foto) är som utgångspunkt inte tillgängligt för företag. Var därför noga med att inte ska skriva information som kan identifiera dig i andra fält än de som anges.

Företag kan läsa och söka relevant kvalifikationsmässig information så att de kan avgöra om du är intressant för dem. Om företaget vill komma i kontakt med dig får du ett meddelande om detta via Jobbsafari. Om du är intresserad kan du själv välja att inleda en dialog med företaget och därmed avslöja din identitet. I så fall blir företaget själva ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och Jobbsafari är inte längre ansvarigt för företagets oberoende behandling av dina personuppgifter. Om du inte är intresserad av företagets förfrågan kan du avvisa kontakt och fortsätta att vara anonym.

Du kan också välja att ditt cv visas med personlig information i vår cv-databas. Då kommer uppgifter som namn, e-post, telefon, eventuellt foto, bifogade dokument och namn på de arbetsplatser du angett under arbetslivserfarenhet bli tillgängliga för alla företag som söker efter arbetskraft i cv-databasen. Om du väljer att ”följa” en eller flera företag på Jobbsafari kommer dessa företag att få tillgång till ovan nämnda personliga uppgifter – det gäller även när ditt cv är offline. Som tidigare nämnts, kommer företaget i så fall själva vara dataansvariga för all behandling av dina personuppgifter som företaget utför.

Jobbsafari registrerar vilka arbetsgivare och rekryteringsföretag som läser och kontaktar vilka cv:n och alla mejl som skickas via systemet registreras. Cv-databasen innehåller även en funktion där rekryteringsföretag och vikarieförmedlingar har möjlighet att skriva egna kommentarer och anteckningar till cv:n för eget internt bruk. Jobbsafaris egna rekryteringsavdelning fungerar också som ett rekryteringsföretag och de kan också skriva kommentarer och anteckningar till cv:n.

Jobbsafaris onlineansökningar

Om du ansöker om en tjänst via vårt system för onlineansökningar gäller följande för behandling av dina personuppgifter.

Det är endast de uppgifter du angett i ansökningsformuläret och de dokument du bifogat som registreras. Du bör endast uppge de personuppgifter som är relevanta i förhållande till vad som efterfrågas i annonsen för tjänsten.

Syftet med att samla in personuppgifter är att utvärdera och kontakta kandidater som är intresserade av och kvalificerade för nuvarande eller framtida lediga tjänster. Uppgifter om kön och födelsedatum används dock endast för statistiska ändamål. Vi sparar även historik över vilka jobb du har sökt.

Om du vill redigera eller ta bort någonting kan du när som helst gå in på jobbsafari.se/din-sida med hjälp av ditt användarnamn och lösenord. Observera att ändring eller radering av uppgifter under en redan påbörjad rekryteringsprocess, och under en viss tidsperiod efter avslutad process, kan vara otillåtet av juridiska skäl. I sådant fall kommer vi informera dig om när dina uppgifter kan raderas eller ändras.

Personuppgifterna i din ansökan behandlas konfidentiellt och används endast av den eller de personer som är inblandade i rekryteringsprocessen. Det är med andra ord endast Jobbsafari och det företag som söker efter en ny medarbetare som har tillgång till dina uppgifter i samband med din onlineansökan samt uppgifterna i ditt cv.

Dessutom kommer Jobbsafari att ha möjlighet att kontakta dig vid ett senare tillfälle om vi anser att din profil och dina kvalifikationer passar för andra lediga tjänster. Du kommer att kontaktas via e-post eller telefon och presenteras för den lediga tjänsten.

Allmänt om personuppgifter

Känsliga uppgifter

Du bör inte ange eller ladda upp känsliga personuppgifter som exempelvis har att göra med religion, ras, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, sexuell läggning eller hälsotillstånd på Jobbsafari. Vi har nämligen inte rätt att registrera den här typen av uppgifter och om vi blir medvetna om att sådana finns kommer vi att ta radera dem.

Var sparas dina uppgifter?

När Jobbsafari är dataansvariga för dina personuppgifter sparas uppgifterna i Jobbsafaris system som tillhandahålls av Jobindex A/S, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark. Servrarna står på en av Itadels datacenter i Danmark.

När andra företag är självständigt dataansvariga för dina personuppgifter, t.ex. vid företags användning av cv-databasen eller onlineansökningar, lagras dina personuppgifter i enlighet med det enskilda företagets sekretesspolicy.

Vidarebefordran av uppgifter

Jobbsafari lämnar i vissa fall ut de personuppgifter vi har om dig. Dina personuppgifter kan lämnas ut till: (i) företag som använder våra tjänster, inklusive cv-databas och onlineansökningar för rekrytering eller (ii) leverantörer vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support, leveranstjänster och finansinstitut) eller (iii) i samband med försäljning, uppdrag eller annan överföring av innehållet på webbplatsen eller (iv) om det krävs av domstolsbeslut eller tillämplig lag.

Vidarebefordran kommer att göras i den utsträckning som är nödvändig för att utföra den tjänst du begär och i samband med användningen av våra produkter eller liknande tjänster som kräver att vi använder dina uppgifter.

Insyn i dina uppgifter

Du kan alltid se och ändra dina uppgifter genom att logga in och välja relevanta menyalternativ. Om du behöver hjälp kan du kontakta Jobbsafari på support@jobbsafari.se.

Vi förbehåller oss rätten att ändra den information du har angett om vi blir medvetna om att ditt cv innehåller felaktig eller olaglig information. Detta är dock väldigt ovanligt och vi kommer att meddela dig om sådana ändringar.

Om du vill ha tillgång till de uppgifter Jobbsafari behandlar om dig, kontakta oss på ovanstående e-postadress.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Om det visar sig att dessa uppgifter är felaktiga eller vilseledande har du rätt att begära att vi korrigerar, blockerar eller raderar dessa uppgifter. Dessutom kan du alltid göra invändningar mot att uppgifter om dig blir föremål för ytterligare behandling.

Radering av dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt system så länge vi har ett konkret och ändamålsenligt syfte och lagrar även dina personuppgifter vid utgången av ett särskilt ansökningsförfarande så att du automatiskt kan övervägas för framtida lediga tjänster.

De dokument som du har laddat upp i vårt system för onlineansökningar, såsom cv, ansökan, rekommendationer m.m. kommer att raderas 12 månader efter rekryteringsprocessen. Din e-postadress och ditt namn kommer att förbli registrerade i systemet om vi behöver kontakta dig vid ett senare tillfälle.

Vi raderar automatiskt dina uppgifter när du inte längre aktivt använder Jobbsafaris tjänster.

Du kan när som helst radera dina uppgifter genom att logga in och välja lämplig funktion eller genom att kontakta den som behandlar uppgifterna skriftligen. Om du vill att vi raderar alla de registrerade uppgifterna ska du radera hela användarprofilen och inte bara cv:t. Därefter lagrar vi endast de personuppgifter som vi är förpliktade att lagra enligt gällande lag.

Statistik

Anonym data samlas in om din användning av Jobbsafaris tjänster. Detta sker uteslutande i statistiskt syfte och för att förbättra vår tjänst. De här anonymiserade uppgifterna kan inte härledas till dig.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi och tredje parter placera cookies på din dator. Användning av cookies kan medföra behandling av dina personuppgifter. Läs mer i vår cookies- och sekretesspolicy.

Datasäkerhet

Du kan känna dig helt trygg med att vi skyddar dina personuppgifter. Vårt mål är att erbjuda dig som användare en tjänst som är säker och utan risker. Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en strikt och hög grad av datasäkerhet.

Vi använder olika metoder såsom kryptering (SSL), brandväggar, programvara som upptäcker olagligt intrång i systemet samt manuella säkerhetsförfaranden som hjälper till att bevara noggrannheten och säkerheten kring dina personuppgifter samt förhindrar obehörig åtkomst eller felaktig användning av tredje part.

Ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten att ta bort dina uppgifter i händelse av missbruk eller användning i obehörigt och/eller brottsligt syfte.

Kontakt och klagomål

Om du har frågor eller kommentarer om ovanstående eller om du har några klagomål är du välkommen att kontakta oss. Skriv till support@jobbsafari.se eller kontakta oss på telefon 0771 - 599 599.

Du har också möjlighet att framföra klagomål till Datainspektionen som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se.

Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.