Persontypstest

Det här personlighetstestet ger dig värdefull insikt om dig själv…

ESTJ: "Fokus på att strukturera arbetsuppgifterna så att målet kan nås"

ESTJ-typer är ofta rationella, lojala och beslutsamma personer, som gillar struktur, planering och effektivitet. Deras främsta talang är att strukturera och skapa ordning i saker och ting, så att arbetsuppgifterna kan avslutas. De är bra på att följa upp och berömma de personer som har utfört arbetet. De passar bäst för att arbeta inom existerande strukturer efter uppgjorda procedurer.

Läs mer

ESTP: "Fokus på handling, löser problem i takt med att de uppstår"

ESTP-typer är ofta utåtriktade, handlingsorienterade och praktiska personer som gillar handling och att hitta nya sätt att nå ett mål på. Deras talang kommer oftast till sin rätt när de ska övertala andra och snabbt få saker och ting att hända. De avskyr teoretiska och abstrakta diskussioner med långa förklaringar. De fokuserar på det som händer här och nu i det praktiska och använder sitt sunda förnuft till att se saker som de är.

Läs mer

ESFJ: "Fokus på att organisera saker och ting så att de personliga behoven blir uppfyllda"

ESFJ-typer är ofta omsorgsfulla, öppna och varma personer som gärna ser till att saker och ting blir ordentligt gjorda. Deras talang är framför allt att ge hjälp och stötta, så att andra får sina behov uppfyllda. De är plikttrogna och uppmärksamma på andra människors behov och vill skapa harmoni och trivsel. De följer vanligtvis regler och procedurer på sin arbetsplats och kan ofta åsidosätta sina egna behov för att få samarbetet att fungera och bevara harmonin.

Läs mer

ESFP: "Fokus på att skapa en optimistisk stämning för andra människor"

ESFP-typer är ofta charmerande, intagande och livliga personer som tycker om att leva i nuet och skapa liv och rörelse omkring sig. Deras talang ligger i att kunna motivera, engagera och underhålla andra. De försöker inte att ta sig själva allt för allvarligt och skapar därför en rörlig och optimistisk stämning omkring sig. De trivs bäst med att ha människor omkring sig och kommer att göra mycket för att slippa bli isolerade och ensamma.

Läs mer

ENTJ: "Fokus på att fatta beslut"

ENTJ-typer är ofta energiska, strukturerade och beslutsamma personer, som tycker om att organisera, genomföra planer och leda andra mot ett mål. Deras talang ligger i att utveckla de överordnade och strategiska planerna, och vara den drivande kraften när de ska realiseras. De är framåtseende och risktagande när det gäller nya möjligheter som erbjuds. De framstår ofta som karismatiska personer, som ger andra en naturlig lust till att vilja vara med i deras projekt.

Läs mer

ENTP: "Fokus på innovation och att övervinna hinder"

ENTP-typer är ofta entusiastiska, utåtriktade och idérika personer, som är intresserade av många olika ämnen och tycker om att diskutera. Deras talang ligger ofta i att utveckla och bygga upp grundidéer för nyskapande projekt som de sätter igång. De är ofta mycket självständiga personer som kan hitta nya sätt att använda teorier på, så att de kan effektivisera existerande processer i organisationen eller produktionen. De ser inte problem, bara möjligheter för utveckling.

Läs mer

ENFJ: "Fokus på att uppmuntra andra till att skapa samförstånd"

ENFJ-typer är ofta bra på att kommunicera och planera, med fokus på att främja utveckling för andra utifrån en respekt för deras känslor och behov. De har ofta en hög energinivå och försöker med entusiasm och charm att motivera andra omkring sig till att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Deras intuition och inlevelseförmåga ger dem förmågan att kunna motivera andra till att utveckla sin potential.

Läs mer

ENFP: "Fokus på att undersöka alla möjligheter"

ENFP-typer är ofta kreativa, dynamiska och inspirerande personer som tycker om att hjälpa andra människor med att ta fram deras potential och resurser. Deras talang ligger i att kunna upptäcka den djupare meningen, finna sanningen och motivera andra. För dem finns det en mening och betydelse i varje handling som sker omkring dem, något som andra kan tycka vara besynnerligt och oförståeligt.

Läs mer

ISTJ: "Fokus på fakta, detaljer och resultat"

ISTJ-typer är ofta lugna, seriösa och ansvarsfulla personer, som gillar koncentration och noggrannhet. Deras talang kommer till sin rätt inom administration, systematik och planering. De är ofta mycket lojala och värdesätter traditioner och strukturer. De har behov av trygghet och stabilitet för att kunna fungera optimalt. De är praktiska ordningsmänniskor som vill ha kontroll på tillvaron genom planering och strukturer.

Läs mer

ISTP: "Fokuserar på att hitta det mest logiska sättet att lösa uppgifter på"

ISTP-typer är ofta sakliga, logiska och eftertänksamma personer, som tycker om att upptäcka hur saker och ting fungerar. Deras talang är framför allt att kunna lösa problem som uppstår plötsligt, och de har inget emot att arbeta länge för att lösa problemet. De är självständiga, nyfikna och praktiskt orienterade och ofta tekniskt begåvade.

Läs mer

ISFJ: "Fokus på att prioritera uppgifter beroende på personliga behov"

ISFJ-typer är ofta privata, lojala och omsorgsfulla personer, som verkar anspråkslösa och naturliga. Deras talang är framför allt att se till att allt är i ordning, så att andra omkring dem kan nå sina mål. Oftast erbjuder de sig själva att hjälpa andra när de märker att de behöver hjälp. De är oftast bättre på att uppfatta andras behov än sina egna. De är ofta vänliga och förstående personer, som försöker att undvika konfrontationer och konflikter.

Läs mer

ISFP: "Fokuserar på att ta hand om andra människor"

ISFP-typer är ofta lugna, praktiska och känsliga personer, som tilltalas av harmoni och estetik. Deras talang ligger i att kunna kombinera, variera och improvisera. Då de som personer har ett mycket rikt och värdefullt inre känsloliv, betyder det mycket för dem att de sysslar med något som de uppfattar som meningsfullt och betydelsefullt. De föredrar oftast lösa strukturer, så att de kan använda sin talang till att välja rätt handlingssätt för varje situation.

Läs mer

INTJ: "Fokus på att utveckla metoder och ändra status quo"

INTJ-typer är ofta oberoende, innovativa och insiktsfulla personer som med stor uthållighet driver sitt inre universum av idéer och möjligheter. Deras talang ligger i att definiera mål, tänka ut detaljerade planer och strukturer för det oförutsedda. De är övertygade om att det nuvarande kan ändras och att de därmed kan vara med om att forma framtiden. De är bra på att tänka igenom saker och ting, och när de har fått en idé kommer de med stor ihållighet att försöka genomföra den med hjälp av komplexa planer som kan ta dem till målet.

Läs mer

INTP: "Fokus på logisk-intellektuell insikt i problematik"

INTP-typer är ofta logiska, nyfikna och eftertänksamma personer som tycker om att fördjupa sig i idéer, sammanhang och abstrakt tänkande. Deras talang ligger i att kunna förnimma de underliggande sammanhangen och hitta själva kärnan. De är ofta väldigt duktiga på att analysera och förstå komplexa system och sammanhang, mest för förståelsens skull och inte för att använda det i praktiken. De kan även verka världsfrånvända och frånvarande för andra typer.

Läs mer

INFJ: "Fokus på att skapa insikt och starka värden"

INFJ-typer är ofta insiktsfulla, noggranna och principfasta personer som tycker om att hjälpa andra att uppfylla sina behov och önskningar. Deras talang är framför allt att utveckla och vägleda andra. De har ofta en stark känsla för vad det handlar om, innan andra omkring dem insett det. Därför är de duktiga på att hjälpa andra med deras personliga utveckling. Den inre världen av visioner och idéer är ofta deras favoritområde och de kan därför verka komplexa och svåra för andra att förstå.

Läs mer

INFP: "Fokus på att skapa samförstånd och gemensamma värden"

INFP-typer är ofta lojala, nyfikna och idealistiska personer som tycker om att undersöka och blotta det som ligger under ytan hos sig själva och andra. Deras talang ligger i att hjälpa andra människor med att förtydliga förhållanden, värden och identitet. Då deras inre värden och övertygelser i hög grad styr allt vad de gör i livet, är det viktigt att de sysslar med något som är meningsfullt och betydelsefullt för dem.

Läs mer

Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.