Persontypstest

Det här personlighetstestet ger dig värdefull insikt om dig själv…

(T) Tänkande – (F) Känslig

Ditt sätt att fatta beslut på - T eller F

Den tredje dimensionen handlar om hur du fattar beslut. Nu har du samlat in en mängd information och du ska fatta ett beslut om vad som ska göras. Baserar du dig först och främst på logik och objektiva överväganden kallas det T (Tänkande). Om du lägger mer vikt på attityd och värderingar så kallas det F (Känna).

T – Tänkande

När du presenterar ett förslag är det ofta kort och koncist, och du har oftast undersökt fördelar och nackdelar för varje alternativ. Ditt sätt att lägga fram förslagen på är intellektuellt betonat, kritiskt och objektivt och om du ska överbevisas om att saker kan göras på ett annat sätt, krävs det motsvarande logiska och opersonliga argument för att du ska ta med det i dina överväganden. Du börjar gärna med att förklara mål och avsikter med dina förslag. Om du ska arbeta med andra uppgifter än de du har tänkt dig, behövs oftast en del tid under mötet för att motivera dig. Du betraktar gärna de mänskliga faktorerna som något som bara behöver tas med i beräkningen i sista hand, när de sakliga frågorna är beslutade.

  • Analyserar
  • Mer objektiv
  • Lägger vikt vid principer och analytisk sanning
  • Ser på ekonomiska fakta
  • Tänker länge innan ett beslut fattas, ett beslut som de sedan håller fast vid

F – Känslig

När du presenterar ett förslag försöker du ofta göra det så att du uppfattas som en social och vänlig person. Dina förslag präglas av att du har undersökt hur dina förslag till lösningar påverkar alla involverade parter, och om du ska bli övertygad om att andra lösningar är bättre, ska dessa läggas fram på ett entusiastiskt sätt med fokus på hur de nya lösningarna gynnar alla parter. Du är oftast först med att presentera det som alla kan enas om. Om du ska engagera dig i andra uppgifter än de du har tänkt dig, måste dessa ofta innehålla delar som engagerar dig personligen. Du betraktar gärna de logiska och objektiva faktorerna som något som bara behöver tas med i beräkningen i sista hand, när de mänskliga aspekterna har beslutats.

  • Sympatiserar
  • Mer subjektiv
  • Lägger vikt vid mänskliga behov och värden
  • Ser på de mänskliga relationerna
  • Kommer snabbt fram till ett beslut som de eventuellt sedan ändrar på
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.