Persontypstest

Det här personlighetstestet ger dig värdefull insikt om dig själv…

(S) Förnimmelse – (N) Intuition

Ditt sätt att skaffa information på - Perception - S eller N

Den andra dimensionen handlar om hur du skaffar information - perception. Letar du ofta efter faktainformation, alltså fakta och detaljer, kallas det S (Sensing) - senare kommer det svenska ordet Förnimma att användas. Försöker du däremot att länka samman information för att se mönster och större sammanhang, kallas detta N (iNtuition).

S – Förnimmelse

När du lägger fram något börjar du ofta med fakta och konkreta exempel som talar om hur de kan användas i praktiken. Du presenterar ofta detaljrika förslag med idéer som är realistiska och baserade på praktisk erfarenhet. Dina förslag på lösningar till de problem som eventuellt uppstår, kan oftast användas omedelbart och genomföras med en gång. Du är ofta bra på att förbättra förslag och lösningar på problem som uppstår inom de angivna ramarna. Dessutom kommer du även att uppleva att det ofta är du som är med och ser till att den fastställda agendan följs under möten.

  • Fakta
  • Detaljer
  • Hur saker och ting är här och nu
  • Mest praktiskt
  • Fokuserar på de fem sinnena

N – Intuition

När du presenterar ett förslag, börjar du ofta med en översiktlig bild och målar upp ett perspektiv som snabbt kan kopplas till framtida möjligheter och utmaningar för avdelningen eller företaget som helhet. Du litar ofta på din insikt och fantasi, och försöker att skapa en bas för en stimulerande diskussion om saker och ting. Dina förslag på lösningar till de problem som kan uppstå är kreativa och ovanliga. Dock går det inte alltid att använda dem direkt, då de ofta är mer framtidsinriktade. Du kommer säkert också att uppleva att du är den första att strunta i mötesagendan, eftersom du i hög grad uppfattar den som en utgångspunkt för diskussionen och inte något som ska följas till punkt och pricka.

  • Möjligheter
  • En stor överblick
  • Vad det kan utveckla sig till
  • Mer abstrakt
  • Intuitiv med fokus på det sjätte sinnet
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.