Persontypstest

Det här personlighetstestet ger dig värdefull insikt om dig själv…

(E) Extrovert – (I) Introvert

Din källa till energi - E eller I

Den första dimensionen visar varifrån du i första hand hämtar ny energi. Om du huvudsakligen hämtar ny energi från den yttre världen, tillsammans med andra människor genom att göra saker och prata, kallas den E (Extrovert). Om du i första hand laddar batterierna på egen hand, i din inre värld genom att tänka och reflektera, kallas den I (Introvert). För att kunna hitta just din typ ska du ta dig en titt på ditt liv som helhet och fråga dig själv vad du helst gör om du får välja själv.

E – Extrovert

Du upplevs ofta av andra personer som en pratsam människa som sprider energi och väcker entusiasm hos andra. Du fokuserar gärna på människor och saker omkring dig. Du funderar ofta inte så länge på en fråga eftersom du vanligtvis har ett snabbt svar redo. Sitter du i möte, hamnar du ofta i livliga diskussioner med en större grupp människor. När du får e-post svarar du helst kortfattat eftersom du hellre kommunicerar ansikte mot ansikte med andra människor. Du har ett behov av att diskutera dig fram till en lösning under ett möte istället för att fundera över det ensam. Du tänker bäst när du pratar. Du får ofta försöka dämpa dig så att de mer introverta i gruppen får komma till tals.

  • Social
  • Pratar mycket
  • När de pratar är det inte alltid helt genomtänkt
  • Pratar för att kunna fundera
  • Har ofta ett mycket aktivt kroppsspråk

I – Introvert

Du upplevs ofta av andra personer som en ganska stillsam person, som vanligtvis riktar din energi och entusiasm inåt. Ditt fokus är ofta riktat inåt mot idéer och tankar. Du har vanligtvis behov av att fundera länge innan du svarar. Under möten sitter du ofta för dig själv eller fördjupar dig i ett samtal med en person. Dina e-postmeddelanden är ofta lite längre och fördjupande, eftersom du föredrar skriftlig kommunikation framför att träffa människor ansikte mot ansikte. Om du säger något under ett möte, är det ofta idéer som du på förhand har lagt ner tid på att tänka igenom. Du bör därför försöka att komma igång lite snabbare, så att de extroverta inte tar över diskussionen och så att du hinner lägga fram dina synpunkter innan mötet avslutas.

  • Privat
  • Är ganska lugn
  • När de tänker, kan de inte alltid uttrycka dessa tankar i tal
  • Tänker innan de talar
  • Har ofta ett mer slutet kroppsspråk
Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.