Informationsteknik - Databas (19)


Ange område

Databas

Finn ditt databasjobb på Jobbsafari, där vi varje dag har ny spännande tjänster att erbjuda till dig som söker nytt jobb. Som databas- och IT-administratör jobbar du med att anpassa IT-verktyg så att de bäst passar verksamhetens behov. Jobbet kan innebära att vara med och implementera nya IT-program på företaget samt lära upp personal i att jobba med IT-verktygen. Jobbtitlar inom databas kan exempelvis vara databasadministratör, databasutvecklare, databasdesigner, systemspecialist eller IT tekniker.

Senaste artiklarna

ungdomar desktop man pc
Vilken it-kompetens efterfrågas?
Det är ett välkänt faktum att det råder brist på kompetens inom it- och telekombranschen. Men vilka yrkesroller är det som efterfrågas? IT & Telekomföretagen har gjort en översikt över behovet och också lämnat förslag på åtgärder som kan minska bristen.

man laptop pc
Ny undersökning: Hög it-stress
En av fyra anställda har negativa erfarenheter av att använda it i arbetslivet. Det visar en undersökning från Prevent. Samma organisation har skapat "Konsten att undvika teknik-panik” för de arbetsplatser som genom kartläggning och diskussion vill stämma i bäcken.

blog
Vad tycker och tänker it-anställda?
Hur ser it-anställda på sin arbetssituation? För att kartlägga vad it-folket tycker och tänker sände IDG och Computer Sweden ut en enkät som 14.381 personer svarade på. Syftet med undersökningen är att skapa en standardmätning för it-branschen där anställdas preferenser kartläggs.

« Tillbaka