Villkor

Allmänna villkor

Reklamationer:

Reklamationer måste göras senast en vecka efter annonsens första visningsdag.

Reklamationer gällande fakturor måste göras omedelbart efter mottagandet av fakturan.

Fel och brister i annonsen som inte beror på annonsören eller dennes reklambyrå kommer efter Jobbsafaris uppskattning ersättas genom ytterligare exponering av annonsen. Bara i särskilda fall kommer en del av det fakturerade beloppet att tillgodoräknas. Ett tillgodoräknande kan aldrig överstiga det belopp som fakturerats för annonsen.

Platsannonsering:

På Jobbsafari upptas bara annonser med erbjudande om lediga tjänster. Alla annonser måste överensstämma med lagar och bestämmelser som gäller för platsannonser. Jobbsafari förbehåller sig rätten att vägra upptagande av annonser som strider mot tillämpliga lagar och bestämmelser, eller mot användarens eller Jobbsafaris intresse. Jobbsafari tar inget ansvar för visning av annonser som är i strid med lagen. Annonser för platser som kräver kapitaltillskott eller är 100 % provisionsavlönade upptas bara i jobbkategorin för franchiseplatser.

Annonseringsperiod:

Annonsen är online fram till ansökningsfristen – dock högst 28 dagar från den dag annonsen publiceras online. Ytterligare information om produkterna finns under produktbeskrivningarna, som du hittar här.

Erbjudanden och priser:

Samarbetsavtal och erbjudanden för mängdköp grundar sig på aktuell prislista för Jobbsafari. Alla erbjudanden är exkl. moms och gäller endast vid skriftligt godkännande inom 14 dagar från erbjudandets datum. Erbjudanden som inte godkänns senast 14 dagar efter försändelse upphör att gälla, om inte annat avtalats skriftligen.

Samarbetsavtal löper ut senast 12 månader efter avtalsdatumet, och oanvända produkter återbetalas inte som regel. Ramavtal, baserade på uppskattad användning av jobbannonser under 12 månader framåt, kan ingås i särskilda fall. Vid periodens slut efterfaktureras eventuella oanvända jobbannonser upp till den uppskattade mängden. Produkter som köps för 12 månader i taget kan inte avbrytas under perioden, och ett eventuellt upphörande av användningen av produkterna medför inte ersättande eller proportionell återbetalning. Jobbsafari förbehåller sig dock rätten att i särskilda fall säga upp samarbetsavtal eller annonser tidigare mot återbetalning av en proportionell del av beloppet.

Betalningsvillkor:

Den normala kreditperioden för jobbannonser och årliga avtal är netto kontant 30 dagar från fakturadatum. Om förfallodatumet överskrids förbehåller sig Jobbsafari rätten att kräva en förseningsavgift och beräkna en ränta på 1,5 % per månad.

Jobbsafaris rättigheter:

Jobbsafari förbehåller sig rätten att ändra en beställd annonsdesign eller jobbannons om teknisk hänsyn kräver det, eller om jobbannonsen inte följer gällande lagar och bestämmelser.

Jobbannonsarkiv:

Jobbsafari sparar en kopia av alla publicerade annonser i ett jobbannonsarkiv. Detta gäller även annonser som görs tillgängliga via en länk till jobbannonsen på din/ditt företags hemsida.

Jobbsafaris ägarskap och kundens användarrätt:

Jobbsafari har fullständig upphovsrätt, åtkomst och alla andra rättigheter till sina produkter, däribland rätten till personuppgifter och annan information som samlas in och lagras i förbindelse med produkterna. Jobbsafari äger således och är dataansvarig för personuppgifterna som behandlas i förbindelse med produkterna.

Du/ditt företag har rätt att använda Jobbsafaris produkter i den omfattning och på de villkor som parterna avtalat, härunder rätten att få åtkomst till relevanta personuppgifter. Du är självständigt dataansvarig för de personuppgifter som samlas in från Jobbsafari av dig/ditt företag.

Efter vidarebefordran till dig fortsätter Jobbsafari att lagra och behandla vidarebefordrade data och personuppgifter i förbindelse med produkterna. Jobbsafari bevarar därmed äganderätten till data i förbindelse med produkterna och förblir självständigt dataansvarig för personuppgifter som Jobbsafari behandlar i förbindelse med produkterna.

Sökning i cv-databasen:

När du har en profilannons på jobbsafari.se kan du fritt kontakta och anställa kandidater genom Jobbsafaris cv-databas för de uppgifter som annonseras i profilannonsen. För uppgifter som inte annonseras som en profilannons är priset 4 995 kr exkl. moms per anställning av en person som hittats genom cv-databasen.

För jobb som är 100 % provisionsavlönade eller kräver kapitaltillskott är priset också 4 995 kr exkl. moms för varje person, där kontakten leder till ett affärsbaserat förhållande.

Ovanstående priser gäller om företaget inte har tecknat ett abonnemangsavtal med Jobbsafari om användningen av cv-databasen.

Du godtar att Jobbsafari registrerar de kandidater du kontaktar via cv-databasen, och att Jobbsafari har åtkomst att läsa alla e-postmeddelanden som skickas via cv-databasen. Du åtar dig också att kontakta Jobbsafari om du hittar en person i cv-databasen som du till slut anställer.

Alla förfrågningar till personer i cv-databasen måste baseras på verkliga och konkreta jobbmöjligheter. Förfrågningar om registrering av cv i andra cv-databaser accepteras inte.

Om du själv utför sökningar och förfrågningar från cv-databasen: Förfrågningar kan inte betalas tillbaka, och Jobbsafari kan inte hållas ansvarig för felinmatningar och förfrågningar som du själv har gjort. Jobbsafari ansvarar inte för riktigheten i kandidatens uppgifter, och Jobbsafari kan heller inte hållas ansvarig för att en förfrågan inte leder till anställning.

Jobbsafaris cv-databas innehåller personuppgifter och annan information som ska behandlas strikt konfidentiellt. Även om cv:erna i cv-databasen är anonyma kan det ändå hända att du känner igen en person. Det kan exempelvis vara så att du får reda på att en kollega eller underordnad söker ett annat jobb. Du förbinder dig till att under inga omständigheter använda eller missbruka sådana uppgifter på ett sätt som kan vara skadligt för personen i fråga.

Gör-det-själv-annonser:

Det är gratis att lägga upp en gör-det-själv-annons på Jobbsafari.

Jobbannonsen har ingen logotyp och en länk direkt till den fullständiga jobbannonsen, och placeras efter alla profilannonser. Gör-det-själv-annonsen kan inte redigeras efter att den har publicerats online, men man kan be om att få den lagd offline.

Gör-det-själv-annonser visas på Jobbsafari i tre veckor och tas därefter bort automatiskt.

Obegränsad annonsering:

Vikariebyråer och rekryteringsföretag med egen jobbsida kan köpa ett abonnemangsavtal hos Jobbsafari. För andra företag är det gratis att få företagets jobbsida skannad av Jobbsafari.

Jobbannonsen har ingen logotyp och en länk direkt till den fullständiga jobbannonsen, och placeras efter alla profilannonser.

Annonser visas på Jobbsafari i tre veckor och raderas sedan automatiskt.

Ett abonnemangsavtal är helt automatiserat, och Jobbsafari ger ingen garanti för tekniska fel. Tjänsten tillhandahålls endast i begränsat omfång.

Jobbsafari QuickApply:

Jobbsafari QuickApply är ett gratis ansökningssystem online som kan användas när du har en profilannons eller en profilannons med CV-matchning som ligger på en undersida till Jobbsafari.se.

Jobbsafari QuickApply aktiveras när profilannonsen publiceras online. Åtkomst till systemet löper ut 90 dagar efter ansökningsfristen.

Ansökningssystemet innehåller personuppgifter som måste behandlas strikt konfidentiellt. Du åtar dig att följa gällande lagar och regler om dataskydd och anställningsförhållanden, härunder lag om förbud mot diskriminering.

Eventuell skyldighet att registrera sig eller erhålla godkännande från myndigheter i syfte att samla in och övervaka personuppgifter måste uppfyllas på bekostnad av dig/ditt företag.

Jobbsafari förbehåller sig rätten att kontakta de kandidater som du/ditt företag inte anställer med jobberbjudanden från andra företag.

Telefonsupport:

Du kan kontakta oss på telefon: 7 0771-599 599. Kontoret har öppet måndag–fredag: kl. 8.00–17.00.

Du kan se den tidigare versionen av dessa villkor här

Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.