Du är trygg hos Jobbsafari

Med oss kan du lita på att uppgifterna är i trygga händer. Hos Jobbsafari anstränger vi oss extra mycket för att värna om personuppgifter, och du kan lita på att uppgifterna är trygga hos oss.

Vi tar hand om all data
När vi får data från kunder och användare är det vårt ansvar att ta hand om det. Det är ett ansvar som vi alltid har tagit på allvar - data är en del av vårt DNA. Vi behandlar naturligtvis personuppgifter i överensstämmelse med personuppgiftslagen, och från och med 25 maj 2018, dataskyddsförordningen.
På den här sidan kan du läsa om hur vi tryggar dina uppgifter och vad vi gör för att upprätthålla datasäkerheten. Dessutom kan du se de vanligaste frågorna och få svar på vad det innebär för din verksamhet.

Vanliga frågor

Måste vi ha ett databehandlingsavtal med Jobbsafari?
Nej, det krävs inget databehandlingsavtal. När du använder våra produkter är både du/ditt företag och Jobbsafari självständigt dataansvariga. Det här upplyser vi om i våra affärsvillkor.
Vad gäller när vi använder Jobbsafaris cv-databas? Får vi dra ut och spara cv:n?
Du är självständigt dataansvarig för de personuppgifter som kopieras/laddas ned från cv-databasen. Det betyder att du är skyldig att informera den ansökande om att du nu lagrar hens personuppgifter. Samtidigt måste du säkerställa att du har rätt enligt lagen att samla in uppgifterna, så kallad “rättslig grund”, och om du exempelvis måste ha samtycke från den ansökande. Du kan läsa mer om detta i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter.
Vad gäller när ansökande skickar oss e-post, t.ex. med sin ansökan?
Det går bra att ta emot e-post från ansökande. Om du sparar den ansökandes e-postmeddelande måste du säkerställa att du har rättslig grund till detta, och kontrollera om du exempelvis behöver den ansökandes samtycke. Var också uppmärksam på kraven om ändamåls- och lagringsbegränsning. Personuppgifter måste samlas in för ett specifikt ändamål. Det räcker inte med att uppgifterna kan komma till nytta senare. Dessutom måste du säkerställa att uppgifterna raderas eller anonymiseras, när det inte längre är nödvändigt att ha kvar dem. Du kan läsa mer i Datainspektionens allmänna information.
Hur säkerställer Jobbsafari att vi som kunder behandlar uppgifterna i cv-databasen korrekt?
Åtkomst till Jobbsafaris cv-databas tillhandahålls under förutsättning att du godkänner våra villkor och därmed förbinder dig att inte under några omständigheter använda eller missbruka uppgifterna på ett sätt som kan vara till skada för den sökande. Du/ditt företag måste som självständigt dataansvarig säkerställa att ni uppfyller de rättsliga krav som gäller för behandling av personuppgifter.
Kommer Jobbsafari att före maj 2018 komma med ett nytt avtal gällande användning av era produkter?
Nej, det kommer inget nytt avtal. Våra allmännaaffärsvillkor reglerar ditt/ert bruk av våra tjänster även i fortsättningen.
Har ni några goda råd för att hjälpa oss förbereda oss för dataskyddsförordningen?
Det erbjuds många seminarier om hur man får grepp om dataskyddsförordningen. Vårt systerföretag Computerworld anordnar fortlöpande GDPR-seminarier, som du kan se här. Vi kan även rekommendera GDPR-guiden. GDPR-guiden har utarbetats gemensamt av Datainspektionen och webbplatsen verksamt.se. Det är en nätbaserad guide för att hjälpa företag att komma igång med efterlevnaden av dataskyddsreglerna och få inblick i vad som behöver göras för att uppfylla de rättsliga kraven.
Vad gör Jobbsafari för att säkra data?
Jobbsafari har infört ett flertal säkerhetsåtgärder för att värna om personuppgifters konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. Du kan läsa mer om detta i vår datasäkerhetspolicy.
Hur säkerställer Jobbsafari efterlevnad av dataskyddsförordningen och de registrerades rättigheter?
Jobbsafari arbetar målinriktat på två plan. Gentemot de registrerade skapar vi öppenhet och informerar om hur vi behandlar deras personuppgifter. Vi försöker också att göra informationen så lättillgänglig och lättförståelig som möjligt för de registrerade. Dessutom uppdaterar vi våra villkor och vår integritetspolicy så att de båda lever upp till lagens krav och riktlinjer. Internt har Jobbsafari tydliga rutiner för hantering av de registrerades rättigheter, efterlevnad av rättsliga krav och uppdatering av våra system så att vi snabbt kan ge besked eller radera personuppgifter. Självfallet ser vi också till att respektera alla tidsgränser, t.ex. för radering av personuppgifter, för att överensstämma med gällande rättsliga krav. Slutligen har vi infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifters konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. Du kan läsa mer om detta i vår datasäkerhetspolicy.

Kom ihåg att Jobbsafari inte är experter - våra svar baserar sig på vår egen insikt och tolkning. Om du behöver specifika eller bindande svar rekommenderar vi att du tar kontakt med en juridisk rådgivare.

Om du vill ha mer information kan du kontakta dataskyddsombud Mette Egeberg på dpo@jobbsafari.se eller telefon +45 88 63 00 56.

Publicerad 2018-05-17


Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.