Du är trygg hos Jobbsafari

Med oss kan du lita på att uppgifterna är i trygga händer. Hos Jobbsafari anstränger vi oss extra mycket för att värna om personuppgifter, och du kan lita på att uppgifterna är trygga hos oss.

Datasäkerhetspolicy

Jobbsafaris säkerhetsnivå

Jobbsafari har fastställt en säkerhetsnivå utformad baserat på risker och prioritet, och som följer rättsliga krav och ingångna avtal, inklusive licensvillkor. Användning av information och informationstillgångar är underkastad normer och riktlinjer.

Jobbsafari initierar och upprätthåller ett flertal organisatoriska, administrativa och it-mässiga åtgärder för att undvika lagvidrig eller oavsiktlig förstöring, förlust, försämring, obehörig kännedom, missbruk eller övrig behandling av uppgifter som står i strid med de vid varje tid gällande reglerna och föreskrifterna för behandling av personuppgifter.

Säkerhetsåtgärderna som beskrivs i detta dokument tillämpas ständigt.

Information till medarbetare

Jobbsafari informerar berörda medarbetare om god databehandlingssed och korrekta arbetsrutiner samt säkerställer att medarbetare är införstådda med sin tystnadsplikt.

Åtkomststyrning och administrering av användaråtkomst

Åtkomst till personuppgifterna begränsar sig till de medarbetare som har en befattning som gör det nödvändigt att kunna behandla personuppgifter. Endast personer med relevant behörighet får åtkomst till personuppgifterna.

Jobbsafari för ett register över behöriga medarbetare där det anges vilken typ av åtkomst behörigheten omfattar. Detta register över behöriga medarbetare uppdateras fortlöpande. När en medarbetares anställning upphör spärras eller upphävs medarbetarens användaråtkomst omgående.

Fysiskt skydd

Jobbsafaris lokaler skyddas av olika former av fysisk åtkomstkontroll som begränsar risken för obehörig åtkomst. Verksamheten försiggår i lokaler som skyddas mot skador orsakade av fysiska förhållanden som brand, vattenskador, strömavbrott, stöld eller vandalism.

Nätverks- och kommunikationssäkerhet

Jobbsafari använder brandväggar för att skydda system och nätverk. Vidare begagnar vi oss av kryptering för att skydda information när den överförs via internet.

Driftsförfaranden och ansvarsområden

Jobbsafari använder en marknadsledande antivirusprodukt som skydd mot skadlig programkod på alla Windows-baserade datorer och servrar. Med lämpliga mellanrum utför Jobbsafari säkerhetskopiering av konfigurationsfiler och data samt utför periodiska tester för att kontrollera att data kan återskapas från säkerhetskopiorna.

Alla relevanta systemhändelser loggförs. Loggningen fokuserar på användarnas handlingar, fel som uppstått samt uppgifter som kan användas för att diagnostisera problem.

Jobbsafari för dessutom en utförlig personuppgiftslogg över vilka personer som har sett andra personers personuppgifter, samt vilka personuppgifter det rör sig om.

Publicerad 2018-05-17


Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.