Du är trygg hos Jobbsafari

Med oss kan du lita på att uppgifterna är i trygga händer. Hos Jobbsafari anstränger vi oss extra mycket för att värna om personuppgifter, och du kan lita på att uppgifterna är trygga hos oss.

Vi tar väl hand om de jobbsökandes och dina data
När vi får data från jobbsökande och företag i samband med en rekrytering har vi ansvar för att ta hand om dessa. Det är ett ansvar som vi alltid har tagit på allvar - data är en del av vårt DNA. Vi behandlar naturligtvis personuppgifter i överensstämmelse med personuppgiftslagen, och från och med 25 maj 2018, dataskyddsförordningen.
På den här sidan kan du se hur dina och de jobbsökandes data säkras hos oss när vi samarbetar om en rekrytering.

Vanliga frågor

Kan vi ladda upp ansökningar som har tagits emot via e-post till Jobbsafaris QuickApply-system?

Jobbsafari kan för närvarande inte ladda upp ansökningar till ansökningssystemet, så du måste be den jobbsökande om att skicka in ansökningen igen via ansökningslänken i annonsen.

Det är viktigt att ansökanden aktivt ger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna, och det går inte att registrera på ett tillfredsställande sätt om ansökanden skickar in ansökningen per e-post.

Vi jobbar på att göra det möjligt för dig att ladda upp ansökningar som mottagits utanför Jobbsafaris ansökningssystem och samtidigt inhämta ansökandens samtycke för att säkerställa att databehandlingen inte äger rum förrän ansökanden har gett sitt samtycke. Vi förväntar oss att vara klara med den systemuppdateringen någon gång under sommaren 2018.

Hur länge sparar Jobbsafari cv:n och ansökningar i min SemiSearch/kandidatadministration?

Jobbsafari sparar ansökningshandlingar i 1 år efter att ärendet har avslutats. Om det rör sig om rekrytering som faller under svensk lagstiftning så sparar vi ansökningshandlingarna i 2 år enligt besvärsrätten i den svenska diskrimineringslagen.

Du har åtkomst till cv:n och ansökningar medan platsannonser är online under rekryteringsprocessen. När rekryteringen har avslutats har du inte längre åtkomst till kandidaterna.

Vart tog ansökanden vägen?/Det saknas en ansökning i systemet.

Det kan bero på en av två orsaker. Antingen har ansökanden tagit tillbaka sin ansökan, eller också har ansökanden begärt att få sina personuppgifter raderade.

Ansökande kan när som helst välja att radera sina inskickade ansökningar. Det gör att deras ansökan tas bort från systemet. Detsamma gäller om en ansökande kontaktar Jobbsafari med en så kallad raderingsbegäran. Dataskyddsförordningen ger alla rätten att bli bortglömda, vilket innebär att samtliga uppgifter om den ansökande ska raderas.

Får jag dra ut och spara cv:n och ansökningen för den ansökande vi anställer?

Ja, det går bra att spara ansökningshandlingarna för den person du väljer att anställa. Om du har kopierat/laddat ned uppgifter för andra ansökande rekommenderar vi att du raderar uppgifterna. Väljer du att spara uppgifterna är du självständigt dataansvarig för uppgifterna, och ska därför följa gällande lagstiftning. Det innebär att du måste säkerställa att du har rättslig grund att spara uppgifterna, och om du exempelvis måste ha samtycke från ansökanden. Du kan läsa mer om detta i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter.

Får jag dela mina inloggningsuppgifter med kolleger som ingår i anställningskommittén med mig?

Av säkerhetsskäl bör du inte dela dina inloggningsuppgifter med andra. Vi rekommenderar att de som ingår i anställningskommittén tilldelas individuell åtkomst, och det kan vi enkelt lösa åt dig. Skicka namn och e-postadresser till de personer som ska ha åtkomst till din rekryteringskonsult i Jobbsafari.

Hur säkerställer ni efterlevnad av dataskyddsförordningen och de registrerades rättigheter?

Vi har uppdaterat våra villkor och vår integritetspolicy så att de båda lever upp till lagens krav och riktlinjer. I “Villkor och integritetspolicy” informerar vi ansökanden om vem vi vidarebefordrar uppgifterna till, när uppgifterna raderas, och om ansökandens rätt till invändningar och radering. I våra ansökningssystem upplyser vi på själva ansökningsformulären om syftet med databehandlingen, och ansökanden ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Internt har Jobbsafari tydliga rutiner för hantering av de registrerades rättigheter, efterlevnad av rättsliga krav och uppdatering av våra system så att vi snabbt kan ge besked eller radera personuppgifter.

Vad gör Jobbsafari för att säkra data?

Jobbsafari har infört ett flertal säkerhetsåtgärder för att värna om personuppgifters konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. Vi loggför bland annat vem som har sett de jobbsökandes ansökningar och vilka personuppgifter som har kommits åt. Du kan läsa mer om detta i vår datasäkerhetspolicy här.

Publicerad 2018-05-17


Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.