Du är trygg hos Jobbsafari

Med oss kan du lita på att uppgifterna är i trygga händer. Hos Jobbsafari anstränger vi oss extra mycket för att värna om personuppgifter, och du kan lita på att uppgifterna är trygga hos oss.

Säker databehandling med Jobbsafari QuickApply
Förutom att understödja god employer branding är ett nätbaserat ansökningssystem en ovärderlig hjälp för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen. Hanteringen av data är enkel, säker och lättillgänglig för rekryteringen när du använder Jobbsafari QuickApply.
På den här sidan ser du de vanligast frågorna och svaren om användningen av Jobbsafari QuickApply-systemet.

Vanliga frågor

Kan vi ladda upp ansökningar som har tagits emot via e-post till Jobbsafaris QuickApply-system?

Ja, det kan du.

När du är inloggad på Jobindex QuickApply ska du hitta knappen "Lägg till ansökan" och ange kandidatens e-postadress. Ladda upp eventuella dokument du har mottagit. Systemet skickar sedan ett mail till kandidaten som måste bekräfta både ansökan och ge samtycke till delningen av personuppgifter. Det är därför viktigt att du anger sökandens e-postadress korrekt.

Hur länge sparar Jobbsafari cv:n och ansökningar mottagna genom Jobbsafari QuickApply?

Jobbsafari sparar ansökningshandlingar i 1 år efter att ärendet har avslutats. Om det rör sig om rekrytering som faller under svensk lagstiftning så sparar vi ansökningshandlingarna i 2 år enligt besvärsrätten i den svenska diskrimineringslagen.

Du har åtkomst till cv:n och ansökningar så länge platsannonser är online på jobbsafari.se och därefter i 90 dagar efter annonsens sista ansökningsdag.

Vart tog ansökanden vägen?/Det saknas en ansökning i systemet.

Det kan bero på en av två orsaker. Antingen har ansökanden tagit tillbaka sin ansökan, eller också har ansökanden begärt att få sina personuppgifter raderade.

Ansökande kan när som helst välja att radera sina inskickade ansökningar. Det gör att deras ansökan tas bort från systemet. Detsamma gäller om en ansökande kontaktar Jobbsafari med en så kallad raderingsbegäran.

Dataskyddsförordningen ger alla rätten att bli bortglömda, vilket innebär att samtliga uppgifter om den ansökande ska raderas.

Får jag dra ut och spara cv:n och ansökningen för den ansökande vi anställer?

Ja, det går bra att spara ansökningshandlingarna för den person ni väljer att anställa. Om du har kopierat/laddat ned uppgifter för andra ansökande rekommenderar vi att du raderar uppgifterna. Väljer du att spara uppgifterna är du självständigt dataansvarig för uppgifterna, och ska därför följa gällande lagstiftning. Det innebär att du måste säkerställa att du har rättslig grund att spara uppgifterna, och om du exempelvis måste ha samtycke från ansökanden. Du kan läsa mer om detta i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter.

Får jag dela mina inloggningsuppgifter till Jobbsafari QuickApply-systemet med mina kolleger?

Av säkerhetsskäl bör du inte dela dina inloggningsuppgifter med andra. Vi rekommenderar att de kolleger som är involverade i rekryteringen tilldelas individuell åtkomst.

Du kan själv ge kolleger åtkomst till Jobbsafari QuickApply under menyalternativet “Hantera åtkomst”.

Om personen du vill lägga till inte visas i listan ska du kontakta Jobbsafari på support@jobbsafari.se eller tel. 0771 - 599 599

Får jag skicka utvalda cv:n och ansökningar till kolleger?

Vi rekommenderar att du INTE laddar ned uppgifter från Jobbsafari QuickApply och delar dem via e-post. I Jobbsafari QuickApply har vi i stället skapat en funktion, som på ett säkert sätt ger dig möjlighet att dela en ansökning med en kollega - utan att kollegan behöver logga in i Jobbsafari QuickApply-systemet.

Funktionen “Dela valda ansökningar via e-post” skickar ett mejl med länk till ansökandens ansökningshandlingar. Länken upphör sedan automatiskt.

Följer vi GDPR 100 % när vi använder Jobsafari QuickApply?

Nej, tyvärr inte. Ett nätbaserat ansökningssystem i sig räcker inte för 100 % efterlevnad av GDPR. Eftersom uppgifter (t.ex. ansökningar och cv:n) kan dras ut ur systemet bör varje företag i tillägg skydda sig med en personuppgiftspolicy som följs av de anställda.

Därutöver är det i allmänhet en god idé att medarbetare INTE sparar handlingarna lokalt, skriver ut bilagor, kopierar information till andra dokument, osv.

Hur säkerställer ni efterlevnad av dataskyddsförordningen och de registrerades rättigheter?

Vi har uppdaterat våra villkor och vår integritetspolicy så att de båda lever upp till lagens krav och riktlinjer. I “Villkor och integritetspolicy” informerar vi ansökanden om vem vi vidarebefordrar uppgifterna till, när uppgifterna raderas, och om ansökandens rätt till invändningar och radering. I våra ansökningssystem upplyser vi på själva ansökningsformulären om syftet med databehandlingen, och ansökanden ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Internt har Jobbsafari tydliga rutiner för hantering av de registrerades rättigheter, efterlevnad av rättsliga krav och uppdatering av våra system så att vi snabbt kan ge besked eller radera personuppgifter.

Vad gör Jobbsafari för att säkra data?

Jobbsafari har infört ett flertal säkerhetsåtgärder för att värna om personuppgifters konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. Vi loggför bland annat vem som har sett de jobbsökandes ansökningar och vilka personuppgifter som har kommits åt. Du kan läsa mer om detta i vår datasäkerhetspolicy här.

Publicerad 2018-05-16


Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.