Du är trygg hos Jobbsafari

Med oss kan du lita på att uppgifterna är i trygga händer. Hos Jobbsafari anstränger vi oss extra mycket för att värna om personuppgifter, och du kan lita på att uppgifterna är trygga hos oss.

Jobbsafari samlar alla platsannonser i Sverige
I Jobbsafari samlar vi alla platsannonser i Sverige och driver också landets största annonsarkiv som bland annat används av våra jobbsökande kandidater.

Jobbsafari är dataansvarig

Vi på Jobbsafari är dataansvariga för behandlingen av de personuppgifter som finns i ditt företags platsannonser. Lagringen av personuppgifter sker i överensstämmelse med dataskyddsförordningen och gällande lagstiftning, och du kan läsa mer om detta på den här sidan. Se även vår kontaktinformation nedan.

Kontaktuppgifter till dataansvarig

Jobbsafari
Islands Brygge 57
2300 Köpenhamn S
Danmark
CVR-nr. 21367087
support@jobbsafari.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Om du efter att ha läst nedanstående har fler frågor om Jobbsafaris hantering av personuppgifter i ditt företags platsannonser kan du kontakta vårt dataskyddsombud Mette Egeberg på dpo@jobbsafari.se.dk eller tlf. 88 63 00 56.

Om platsannonser och annonsarkivet

Jobindex är dataansvarig för samtliga platsannonser på vår webbplats och i vårt annonsarkiv, som är en samling av alla platsannonser som publiceras i Sverige. Dataansvaret gäller både platsannonser som skrivits in av kunder och platsannonser som hämtats av vår sökrobot från andra externa webbplatser.

Personuppgifter i platsannonser

De flesta platsannonser innehåller vanliga personuppgifter i form av kontaktuppgifter, ofta till personalchefen eller chefen för den avdelning som söker en ny medarbetare. Personuppgifterna inbegriper oftast fullständiga namn, e-postadresser och/eller telefonnummer.

Dessa kontaktuppgifter lagras hos oss om du och ditt företag har skrivit in en platsannons hos oss, eller om vi har hämtat din platsannons med vår sökrobot, som lägger till alla platsannonser som inte har skrivits in hos oss, till vår annonsöversikt.

Syftet med att spara personuppgifter i platsannonser

Jobbsafari sparar först dina personuppgifter i Jobbsafaris aktuella annonsöversikt och senare en kopia i vårt annonsarkiv. Annonsarkivet är tillgängligt för alla och innehåller i skrivande stund 3 miljoner platsannonser som används av våra jobbsökande kandidater för att hitta information i samband med till exempel:

  • Forskning - vilken typ av medarbetare har företaget sökt tidigare?
  • Inlämning av spontanansökningar - vem kan en ansökande som fortfarande är anställd kontakta?
  • Kallelse till anställningsintervju - här kan platsannonsen fungera som förberedelse, och kontaktpersonens uppgifter går att hitta om de har kommit bort

Annonsarkivet utnyttjas även av Arbetsmarknadsdepartementet och andra parter för att analysera trender på arbetsmarknaden, där antalet platsannonser över tid är en väsentlig indikator på arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, och även för att förutsäga arbetslöshet och framtida kompetensbehov.

Lagring av personuppgifter

Jobbsafari lagrar dina personuppgifter så länge de tjänar ett historiskt syfte. Vid särskilda omständigheter kan personuppgifter tas bort.

Dina rättigheter

Du och ditt företag har i och med dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter i förhållande till vår behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss via ovanstående kontaktuppgifter.

Rättigheterna omfattar följande:

  • Rätten till information - du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig samt en rad ytterligare uppgifter
  • Rätten till rättelse - du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade
  • Rätten “att bli bortglömd” - vid särskilda omständigheter har du rätt att få dina uppgifter raderade även innan tidsfristen för vår allmänna radering har utlöpt
  • Rätten till begränsning av behandling - du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad
  • Rätten att göra invändningar - du har i vissa fall rätt att invända mot vår annars legitima behandling av dina uppgifter
  • Rätten att överföra uppgifter - du har i vissa fall rätt att ta emot dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format

Begäran om att få personuppgifter borttagna

Vi sparar och lagrar senare en kopia av kontaktuppgifterna i ditt företags platsannonser, eftersom vi vill erbjuda våra jobbsökande och andra relevanta aktörer en sammanfattning av alla jobb som utannonseras i Sverige. Detta legitima intresse understryks av att personuppgifterna i en platsannons publiceras och initieras på eget bevåg av det rekryterande företaget. Ovanstående punkter utgör vår rättsliga grund för behandling, och därför tar vi i regel inte bort platsannonser från vår annonsöversikt eller vårt arkiv.

Om du vill ta bort personuppgifterna i ditt företags platsannonser och även i vårt annonsarkiv måste du och ditt företag kontakta oss och motivera varför personuppgifterna ska raderas. Motiveringen kan till exempel vara att personuppgifterna avser en tidigare medarbetare som inte längre är anställd av företaget - eller att personen utsätts för trakasserier på grundval av de angivna kontaktuppgifterna.

Personuppgifter tas bort efter en särskild utvärdering

Det betyder att vi tar bort personuppgifter efter en särskild utvärdering av din och ditt företags begäran. Vi gör alltså en avvägning mellan invändningen och vårt legitima intresse av att lagra personuppgifterna.

Dessa uppgifter kan annars tas bort tidigast tre månader efter ansökningsperiodens slut. Det ger våra jobbsökande möjlighet att inhämta relevant information enligt ovan angivna skäl.

Klagomål till Datainspektionen

Du och ditt företag har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på deras webbplats.

Publicerad 2018-05-17


Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies. Du kan alltid dra tillbaka samtycke genom att radera cookies.