Fler blir hoppjerkor – på gott och ontByta jobb kan vara ett plus i karriären, men det gäller att lära sig så mycket som möjligt innan man går vidare.

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Det är inte så länge sedan som många stannade i stort sett hela sitt yrkesliv på samma arbetsplats. Numera, när arbetet för de flesta handlar om så mycket mer än bara försörjning, är det inte ovanligt att man under sin yrkesverksamma tid hinner med både 5 och 10 olika arbetsgivare. Inga guldklockor som tack för lång och trogen tjänst, med andra ord.

Varför en person väljer att byta jobb skiftar givetvis. För många handlar det om att utvecklas och få en chans till ökat ansvar och kanske en framtida chefstjänst – ”vässa sitt CV” – medan bytet för andra beror på att man inte trivs med sina kolleger eller sin chef.

Dessutom påverkar typen av arbetsplats flyttningsbenägenheten. Är du anställd på ett litet företag finns risken att ganska snart uppleva att du fastnat i samma hjulspår. I ett större och expanderade företag dyker det däremot upp nya möjligheter som gör att du kan utvecklas och komma vidare i karriären utan att behöva byta arbetsgivare.

Ur karriärsynpunkt behöver det alltså inte vara negativt att stanna på en arbetsplats i 10-15 år om man haft möjlighet att arbeta inom olika områden och på olika positioner, kanske även som chef. Den som har arbetat lika länge med samma arbetsuppgifter utan att byta arbetsplats får förmodligen svårare att söka sig vidare.

Det här ställer i sin tur nya krav på den som rekryterar personal. För 10-15 år sedan hissades nästan alltid varningsflagg om det framkom att en sökande hade bytt jobb ofta. Misstanken var att personen i fråga antingen använde sina anställningar bara för att komma vidare i karriären eller att hen helt enkelt inte skötte sitt jobb, alternativt hade samarbetsproblem.

Idag ser det annorlunda ut. Nedskärningar, sammanslagningar och förvärv har blivit vardag med följd att den som tidigare uppfattades som hoppjerka snarare kan betraktas som en tillgång. Men det gäller samtidigt för rekrytaren att vara noga med att ta referenser för att få svar på varför en person har slutat sitt jobb och om arbetsgivaren helst haft kvar hen om det varit möjligt. På motsvarande sätt bör du som är anställd, inför framtida karriärsteg, vara noga med att få bra referenser.

Sammanfattningsvis gäller det att hitta en balans på dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad – å ena sidan att kunna utvecklas, å den andra att hinna ta vara på de erfarenheter och lärdomar som ryms inom varje enskilt arbete. Tidningen Chef har gjord följande uppdelning:

Tre fördelar med att byta jobb ofta

  • Bred erfarenhet av flera typer av organisationer.
  • Ett stort kontaktnät i olika branscher eller företag inom samma bransch.
  • Ökad flexibilitet och benägenhet att möta förändringar.

Tre nackdelar med att byta jobb ofta

  • Svårt att få referenser som verkligen känner till dina styrkor.
  • Brist på djupare kunskap i de branscher där du arbetat.
  • Många byten kan komma att ifrågasättas, så det gäller att ha bra svar på varför du bytt så pass ofta.
Publicerad 2017-06-01


Senaste artiklarna

Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons: