Arbetsglädje – side 1 ud af 10

Du ska här ange hur pass nöjd och motiverad du är i din roll som anställd på din arbetsplats.

Hur pass nöjd är du totalt som anställd på din arbetsplats?

Mycket missnöjd
Mycket nöjd

Tänk dig den absolut perfekta arbetsplatsen. Hur pass nära denna drömbild ligger din nuvarande arbetsplats?

Långt ifrån
Väldigt nära

Jag känner mig motiverad på arbetet

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Jag ser alltid fram emot att gå till jobbet

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Anknytning – side 2 ud af 10

Ange i vilken mån du instämmer eller inte instämmer i följande påståenden.

Om 2 år vill jag fortfarande vara anställd på samma företag

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Jag letar sällan efter ett annat jobb

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Jag skulle rekommendera andra att söka jobb på mitt företag

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Jag kommer ofta med förbättringsförslag när det gäller mitt arbete

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Jag är en av dem som alltid ger det lilla extra när nya uppgifter ska lösas och när det uppstår problem

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Jag visar entusiasm för mitt företag och mina arbetsuppgifter

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Om jag skulle lämna företaget/organisationen tror jag att jag skulle ha många jobb att välja på

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Rykte – side 3 ud af 10

Du ska här bedöma företagets rykte. Ryktet avser här vad andra anser om företaget.

Företaget har en bra image

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Översta ledningen – side 4 ud af 10

Du ska nu bedöma företagets översta ledning. Med översta ledning avses den eller de personer som fattar de övergripande besluten för företaget.

Den översta ledningen är trovärdig

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Närmaste chef – side 5 ud af 10

Du ska här bedöma din närmaste chef. Din närmaste chef är den person som till vardags leder och fördelar arbetet på din avdelning (enhet, arbetsgrupp, team m.m.).

Hur pass yrkesskicklig din chef är

Mycket dålig
Mycket bra

Hur pass god ledare din chef är

Mycket dålig
Mycket bra

Samarbete – side 6 ud af 10

Du ska här bedöma samarbetet inom företaget.

Det yrkesmässiga samarbetet med dina arbetskamrater

Mycket dåligt
Mycket bra

Klimatet bland personalen

Mycket dålig
Mycket bra

Det sociala samspelet

Mycket dålig
Mycket bra

Det dagliga arbetet – side 7 ud af 10

Du ska här bedöma det dagliga arbetet

Dina arbetsuppgifter och arbetets innehåll

Mycket dålig
Mycket bra

Jag trivs med den arbetsbelastning som mitt jobb innebär

Instämmer inte alls
Instämmer helt

Löne- och anställningsförhållanden – side 8 ud af 10

Du ska här bedöma din lön och dina anställningsförhållanden.

Din lön (inkl. tillägg och bonus), jämfört med vad du kan få för liknande jobb på annan plats

Mycket dålig
Mycket bra

Din anställningstrygghet

Mycket dålig
Mycket bra

Yrkesmässig och personlig utveckling – side 9 ud af 10

Du ska här bedöma din yrkesmässiga och personliga utveckling.

Den uppmärksamhet som ägnas din yrkesmässiga och personliga utveckling

Mycket dålig
Mycket bra

Frågor om dig själv – side 10 ud af 10

För att vi ska kunna behandla dina svar på ett bra sätt ur statistisk synpunkt behöver vi lite information om dig. Om det finns frågor i detta avsnitt som du inte vill svara på så kan du hoppa över dem.

Kön

Ålder

år

Vilket postnummer har du (bostaden)?

Vilken är din senast slutförda utbildning?

Vad kallas din befattning?

Vad heter din arbetsplats?

Annons:
Cookies på Jobbsafari

Vi använder cookies för statistik och för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Klickar du vidare på sidan, accepterar du att det placeras cookies i dessa syften. Läs mer här om vår användning av cookies, inklusive hur du väljer bort cookies.